Huis-aan-huis collecte oktober 2015

De opbrengst van de huis-aan-huis-collecte in Hardinxveld-Giessendam voor logeerhuis De Ark heeft het geweldige bedrag van € 5802,50 opgebracht. We zijn erg dankbaar met deze hoge opbrengst die nog eens duidelijk maakt welk een grote plaats De Ark inneemt in onze dorpssamenleving.

Lees verder!

Gift rommelmarkt Boven-Hardinxveld

Zaterdag 5 september werd de 41e rommelmarkt van de Hervormde gemeente Boven-Hardinxveld gehouden. Een deel van de opbrengst was bestemd voor logeerhuis De Ark. ’s Avonds na de rommelmarkt werd aan de voorzitter en de secretaris een cheque van € 5383,- overhandigd! Een geweldig bedrag dat we hopen te besteden aan de vervanging van de diverse logeerhulpmiddelen.

Lees verder!

Logeerhuis De Ark in 2015

In april van dit jaar besloot Philadelphia Zorg om in 2015 te stoppen met de respijtzorg (logeren). Voor De Ark hield dit in dat moest worden gezocht naar een nieuwe zorgverlener. Een zorgvuldig en daarom langdurig proces, waarbij de handhaving van de christelijke identiteit van De Ark nadrukkelijk voor ogen werd gehouden. Met ingang van 2015 wordt Eddee Samen B.V., onderdeel van Eddee Zorgverlening uit Dordrecht, verantwoordelijk voor de zorg én de inhoud van de zorg voor het logeren in De Ark.

Lees verder!

Nieuwe penningmeester!

Na ruim 12 ½ jaar heeft Leen van Wingerden op 2 april 2014 het penningmeesterschap neergelegd. Sichting De Ark is hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij in die tijd heeft gedaan! In zijn plaats heeft het bestuur Jaap Koster benoemd.

Lees verder!