Nadere informatie

De Ark is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet op de website een aantal gegevens publiceren. Deze treft u hieronder aan.

Naam
Stichting De Ark
Hardinxveld-Giessendam

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer 24321190

RSIN
810024524

Secretariaat
Schapedrift 49, 3371 HE Hardinxveld-Giessendam
T 0184-613627
E secretaris@stichtingdeark.nl

Bestuur
J. Korevaar, voorzitter
Vacature, secretaris
J. Koster, penningmeester
H.J. Strop-Cramer, lid
A. Vink-Simons, lid

Privacy statement

Hier vind u ons Privacy statement

Beleidsplan
Laatste versie september 2018 20180907 Beleidsplan september 2018

Statuten
Laatste versie Statuten.

Beloningsbeleid
Zie statuten, art. 4.6.

Doelstelling
Zie statuten, art. 2.

Verslag activiteiten

Hier vindt u het Jaarverslag 2019

Archief:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording
In de Jaarrekening 2019 zijn de laatste goedgekeurde jaarcijfers inclusief beoordelingsverklaring opgenomen.

Archief:

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015