Logeerhuis De Ark in 2015

In april van dit jaar besloot Philadelphia Zorg om in 2015 te stoppen met de respijtzorg (logeren). Voor De Ark hield dit in dat moest worden gezocht naar een nieuwe zorgverlener. Een zorgvuldig en daarom langdurig proces, waarbij de handhaving van de christelijke identiteit van De Ark nadrukkelijk voor ogen werd gehouden. Met ingang van 2015 wordt Eddee Samen B.V., onderdeel van Eddee Zorgverlening uit Dordrecht, verantwoordelijk voor de zorg én de inhoud van de zorg voor het logeren in De Ark.